WARSZTATY ARTYSTYCZNE W TEATRZE WELKIM

Nierzadko mamy okazję znaleźć się za kulisami teatru, by zobaczyć jak wygląda praca przy przygotowaniu spektaklu. Dlatego też oferta Teatru Wielkiego w Łodzi dotycząca warsztatów artystycznych wydała mi się bardzo interesująca. Odbywają się one raz w miesiącu w godzinach 09:00 - 13:45. Moje zgłoszenie zostało zaakceptowane i 19 grudnia razem z uczniami klasy IV mieliśmy możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, wokalno-aktorskich, tanecznych oraz muzycznych. Pod instruktażem pań krawcowych dzieci projektowały własne kostiumy teatralne. Na sali baletowej tańczyły układy choreograficzne. Pod kierunkiem solistów Teatru Wielkiego w Łodzi, uczniowie poznali znaczenie ekspresji ludzkiego głosu, poćwiczyli dykcję oraz prawidłową emisję głosu. Ogromne zainteresowanie uczniów wzbudziła także sala prób orkiestry, gdzie na co dzień ćwiczą muzycy.