PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Pierwszy Dzień Wiosny był okazją dla klasy szóstej do wybrania się na planowane wagary. Celem wyprawy była redakcja Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego. Uczniowie mogli poznać bliżej pracę dziennikarzy, planują bowiem wydać numer swojej gazetki klasowej. Redaktor naczelny Jacek Mrozowicz przyjął nas bardzo serdecznie i obiecał fachowe konsultacje w trakcie tworzenia jednodniówki. Uczniowie będą mogli się teraz przekonać, czy to łatwa praca. Pierwsze dziennikarskie kroki poczyniła od razu Iga Ostrowska, która napisała o naszej wizycie  artykuł. Został on opublikowany na łamach gazety.