SZKOLNY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

2013-01-26 15:10

Cele konkursu:

propagowanie czytelnictwa;
inspirowanie i rozwijanie zainteresowań literackich;
dostrzeganie i rozumienie wartości książki;
rozwijanie różnych umiejętności polonistycznych;
rozbudzanie pomysłowości plastycznej;
zrozumienie siły oddziaływania reklamy.

Konkurs na plakaty reklamujące ulubione, najciekawsze książki wybrane przez uczniów, których autorami są polscy twórcy.

Mile widziane książki spoza kanonu lektur obowiązkowych

Uczestnik wykonuje pracę na kartonie (najmniejszy format A3) dowolna techniką plastyczną.


Jury oceniać będzie:

skuteczność reklamową, czytelność, zasadność i poprawność tekstu, pomysłowość w wyborze plastycznych środków wyrazu, estetykę wykonania plakatu.


Uczestnicy konkursu:

klasy IV- VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

Wybór laureatów oddzielnie w każdej klasie.


Termin oddania prac: 3 stycznia 2013 r.

(do p. M. Zrobek lub J. Fituch)

 

 

Wyniki konkursu:

I MIEJSCE Weronika Wysmyk-klasa V

II MIEJSCE Aleksandra Wojtaszek-klasa VI, Dominik Kowalski- klasa VI

III MIEJSCE Maria Biazik -klasa IV, Zofia Wiktorowicz-klasa V, Julia Bartosiewcz-klasa III gimnazjum

 

Nagrody ufundowała Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach.

 

 

                        I miejsce

                        II miejsce

                    II miejsce                                                             

                            III miejsce                                                        

                                        III miejsce

 

 

                        III miejsce

—————

Powrót