OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO "OJCZYZNA POLSZCZYZNA”

2011-05-04 21:46

 

 

Uczniowie naszej szkoły każdego roku przystąpują do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „Słowo daję”, od roku 2012 pod nazwą "Ojczyzna Polszczyzna", którego celem jest upowszechnianie kultury słowa, podnoszenie świadomości językowej, a wraz z nią także poziomu kształcenia językowego. Pomysłodawcą konkursu jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny, a opiekę merytoryczną sprawuje nad nim zespół metodyków pod przewodnictwem profesora Jana Miodka.

Laureatkami tego konkursu są Julia Bartosiewicz - III miejsce w Małym Finale i Agata Goska- wyróżnienie.

Rok szkolny 2010/2011

Do II etapu konkursu piątej edycji zakwalifikowały się moje 3 uczennice, ale tylko Natalia Kielich z klasy VI  przeszła do Małego Finału, który odbywał się 5 stycznia 2011 roku w WODN w Piotrkowie Tryb. Chociaż nie udało jej sie zająć żadnego miejsca, to sam udział w tym etapie jest już ogromnym wyróżnieniem. Opowiadanie na zadany temat przed jurorami i publiką jest naprawdę niezwykle trudne.

Rok szkolny 2011/2012

Tym razem do Małego Finału, który odbywał się 19 kwietnia 2012 r w Piotrkowie Tryb.,  zakwalifikowała sie Magdalena Lasota z klasy VI.

Rok szkolny 2012/2013

Do Małego Finału, który odbywał się 18 kwietnia 2013 r. przeszła Joanna Bezat. Opowiedziana przez nią historia przyniosła jej  wyróżnienie.

 

 

—————

Powrót