Kryteria

2012-10-01 18:40

Kryteria wyboru uczniów do międzynarodowego projektu

 

Przynależność do tzw. grupy projektowej.

 Zaangażowanie w działania projektowe:

 Wysoka frekwencja na spotkaniach projektowych,

 Aktywny udział w pracach projektowych.

 Znajomość języka angielskiego.

 Ocena z zachowania, opinia wychowawcy klasy.

 Udział w konkursach w ramach projektu organizowanych przez szkołę:

 Pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe.

 Gotowość przyjęcia gości ze szkół partnerskich

 

W przypadku zbyt dużej ilości chętnych odbędzie się losowanie.

 

—————

Powrót