POWIATOWY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

2011-05-19 09:00

 

Organizatorem Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych jest Zespół Szkół nr 4 w Tomaszowie Maz., a opiekę nad przedsięwzięciem sprawuje doradca metodyczny- pani Gabryela Roksela.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów językiem ojczystym, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych i rozwijanie uzdolnień uczniów.

W IV Powiatowym Konkursie Języka Polskiego najwyższe wyniki na etapie szkolnym osiągnęły uczennice: Natalia Kielich i Julia Kotowska. To one reprezentowały naszą szkołę w konkursie 18 maja 2011 r. w Tomaszowie Maz.

W VI Powiatowym Konkursie Języka Polskiego najwyższy wynik na etapie szkolnym uzyskał Kacper Dąbrowski, który reprezentował szkołę w dniu 5 maja 2015 r.

W VII Powiatowym Konkursie Języka Polskiego, który odbył się 28 kwietnia 2016 r., reprezentant naszej szkoły - Krzysztof Kubacki zdobył wyróżnienie.

 

—————

Powrót